Obchodní údaje


LÉČEBNÉ LÁZNĚ KONSTANTINOVY LÁZNĚ, a. s.
Plzeňská 58, 34952 Konstantinovy Lázně

IČO: 29090300
DIČ: CZ699002824

BANKOVNÍ SPOJENÍ

Česká spořitelna, a.s. Praha

CZK 5105602/0800
IBAN: CZ66 0800 0000 0000 0510 5602
BIC/SWIFT: GIBACZPX

EUR 5105792/0800
IBAN: CZ77 0800 0000 0000 0510 5792
BIC/SWIFT: GIBACZPX

DATOVÁ SCHRÁNKA

ID Datové schránky: janiq34

OBCHODNÍ REJSTŘÍK

Krajský soud v Plzni, oddíl B, vložka 1529
Základní kapitál 5 207 892 Kč


Výpis z obchodního rejstříku Ministerstva spravedlsnosti ČR
Informace určené zákonem o obchodních korporacích

WELLNESS CENTRUM KONSTANTINOVY LÁZNĚ, a. s.
Plzeňská 58, 349 52 Konstantinovy Lázně

IČO: 45359121
DIČ: CZ45359121

BANKOVNÍ SPOJENÍ

Česká spořitelna, a.s. Praha

CZK 5105952/0800
IBAN: CZ25 0800 0000 0000 0510 5952
BIC/SWIFT: GIBACZPX

DATOVÁ SCHRÁNKA

ID Datové schránky: jveew7x 

OBCHODNÍ REJSTŘÍK

Krajský soud v Plzni, oddíl B, vložka 197
Základní kapitál 4 758 480 Kč


Výpis z obchodního rejstříku Ministerstva spravedlsnosti ČR
Informace určené zákonem o obchodních korporacích