Eva Mokrá, Iveta Madarasová


Kdy


22. 9. 2023   20:00


Trvání


60 min


Místo


Restaurace Piano


Žánr


klasická hudba


Složení


viola, klavír

Mgr. Eva Mokrá dipl. um. – violistka
 Pochází ze sokolovského regionu. Rodinné prostředí, kde hudba byla hluboce  zakořeněna,  ovlivnilo počáteční inspiraci pro její hudební rozvoj. V šesti letech začala hrát na housle a později tajemné tóny violy rozhodly o přechodu na tento úžasný nástroj.

Obor viola studovala u doc. Vadima N. Skibina na Konzervatoři v Teplicích. Absolutoriem zakončila studia v roce 2000. První kroky k sólové činnosti zahájila v době studií  ve spolupráci s prof. Vadimem N. Skibinem.  Posléze pokračovala ve studiu na UK Praha , Pedagogickou fakultu obor Hv- nástroj (violu). Studovala u předního českého violisty Karla Doležala, který svým přístupem a umem v interpretaci, doporučil, aby navázala na sólovou koncertní činnost po ukončení studiíí v roce 2017.
 Od roku 2018 se věnuje aktivní koncertní činností a má za sebou řadu koncertů a vystoupení. Své hudební zkušenosti předává mladé generaci v pedagogické profesi.
Iveta Madarasová

Hře na klavír se začala učit ve čtyřech letech na ZUŠ Antonína Dvořáka v K. Varech u Ludmily Kněžkové. Od devíti let navštěvovala ZUŠ v Praze u Mgr. Ruth Sochorové. V roce 1994 složila přijímací zkoušky na Konzervatoř v Praze do třídy prof. Evy Boguniové. Konzervatoř zakončila absolutoriem v roce 2000. Ve stejném roce vykonala přijímací zkoušky na Akademii múzických umění v Praze do třídy prof. Františka Malého. V roce 2004 ukončila bakalářské studium s červeným diplomem a byla přijata do magisterského studia, které v červnu 2006 úspěšně zakončila.      

 Úspěchy na soutěžích: v dětství se třikrát zúčastnila Mezinárodní klavírní soutěže Virtuosi per musica di pianoforte v Ústí nad Labem (1988 - 2. cena, 1990 a 1991 - 3.cena). 1993 - 1. cena v celostátní soutěži Prague Junior Note, 1996- 1.cena na Česko-japonské soutěži pořádané Konzervatoří v Praze v rámci hudebního setkání s japonskými klavíristy, 1997 - účast ve finále a v roce 2003 účast v semifinále Mezinárodní klavírní soutěže Fryderyka Chopina v Mariánských Lázních. Kromě řady veřejných vystoupení v rámci výměnných koncertů účinkovala v Rakousku a v Dánsku, též pořídila nahrávky pro Českou televizi a Český rozhlas a spolupracovala se Západočeským symfonickým orchestrem.

V současné době se věnuje sólové i komorní hře, dále pedagogické činnosti.