Nová indikace

Nový léčebný program v našich lázních ve spolupráci s onkology a organizací Mamma Help. Způsob péče navrhují odborníci individuálně pro každého pacienta na základě jeho aktuálního stavu.

Pacientkám a pacientům po léčbě karcinomu prsu a prostaty nabízíme nyní novou komplexní lázeňskou péči. Speciálně sestavený lázeňský pobyt v délce 21 dní s možností prodloužení o jeden týden, jehož specializovaná péče předchází komplikacím po pro pacienta náročných onkologických léčbách nebo je minimalizuje na snesitelnou míru. Žádost si musí pacient podat do jednoho roku po ukončení léčby, ženy mohou nastoupit i během hormonální terapie. Využít je možné i opakovaný pobyt v rámci příspěvkové lázeňské péče v trvání 14 nebo 21 dní. Léčebný a rehabilitační program sestavuje lázeňský lékař dle aktuálního zdravotního stavu pacienta s ohledem na jeho přidružená onemocnění.