Obnovený provoz

 
Vážení přátelé, 
dovoluji si Vám oznámit, že dnem 11.května 2020 se otevírají Léčebné lázně  Konstantinovy lázně a.s. pro všechny  indikace k následné rehabilitační péči  bez omezení. Přijímáme již také pacienty tzv. „překladové“ po velkých chirurgických  výkonech. 
Při organizaci provozu lázní dodržujeme pravidla stanovena Mimořádným opatřením MZ ČR ze dne 24.4.2020. Pacienti jsou ubytování pouze po jednom na pokoji, v jídelně sedí ve vzdálenostech minimálně 2 metry. Skupinová rehabilitace probíhá v počtu 4 pacientů a fyzioterapeut. Rehabilitační proces není nijak omezen a splňuje všechny požadavky dané zdravotními pojišťovnami. 
Při příjezdu do lázní je každému pacientovi změřena teplota, je vyšetřen lékařem a musí čestným prohlášením potvrdit, že nemá příznaky onemocnění COVID 19. Podmínkou pobytu v LLKL je zakoupení našich ochranných pratelných látkových roušek se speciální úpravou  o jejichž hygienický režim se LLKL bezplatně během pobytu postarají. 
Pro více informací je možné kontaktovat rezervační oddělení 374615512 /511
Pro komunikaci o překladech pacientů po výkonech přímo z nemocnice lze kontaktovat hlavní sestru mgr. Hanu Reissovou  tel.č.374 615 559, mobil 724 544 628.
 
Těšíme se na další spolupráci
 
V úctě
 
Mgr. Dana Jurásková, MBA, PhD