Indikace a kontraindikace

 

 

 

Základní léčebný pobyt

 

Opakovaný léčebný pobyt

I/1

Zhoubné nádory - karcinom prsu a prostaty

 

Komplexní lázeňská péče

 

Délka pobytu 21 dnů

 

Do 12 měsíců po ukončení protinádorové léčby (s výjimkou dlouhodobé hormonální terapie)

 

Možnost prodloužení

 

 

 

Příspěvková lázeňská péče

 

 

 

Délka pobytu 14/21 dnů 

 

Specialista doporučující léčbu

 

gynekolog, klinický onkolog, urolog

   

 

 

 

Základní léčebný pobyt

 

Opakovaný léčebný pobyt

II/1

Symptomatická ischemická choroba srdeční

 

Příspěvková lázeňská péče

 

Délka pobytu 21 dnů

 

Délka pobytu 21 dnů 

 

Specialista doporučující léčbu

 

Internista, kardiolog, praktický lékař, nebo rehabilitační lékař

   

II/2

Stav po infarktu myokardu

 

Komplexní lázeňská péče

 

Délka pobytu 28 dnů

 

Možnost prodloužení.
Do 12 měsíců po vzniku infarktu myokardu.

 

 

 

Specialista doporučující léčbu

 

Internista, kardiolog, nebo rehabilitační lékař

   

II/3

Hypertenzní nemoc II. až III. stupně hodnocení hypertenzní nemoci

 

Komplexní lázeňská péče

 

Délka pobytu 28 dnů

 

Hypertenze III. stupně komplikovaná ICHS, chronickým srdečním selháním, CMP, TIA, chronickou renální insuficiencí na podkladě vaskulární nefrosklerosy.
 

Možnost prodloužení.

 

 

 

Příspěvková lázeňská péče

 

Délka pobytu 21 dnů

 

Ostatní.

 

Délka pobytu 21 dnů 

 

Hypertenzní nemoc refrakterní

 

Specialista doporučující léčbu

 

Internista, kardiolog nebo rehabilitační lékař

   

II/4

Onemocnění tepen končetin na podkladě aterosklerotickém II b. nebo zánětlivém

 

Komplexní lázeňská péče

 

Délka pobytu 21 dnů

 

Onemocnění tepen končetin na podkladě aterosklerotickém II b.

 

Délka pobytu 21 dnů

 

Onemocnění tepen končetin na podkladě aterosklerotickém II b.
 

Do 18 měsíců od začátku základního pobytu, pokud není možná invazivní léčba.

 

Příspěvková lázeňská péče

 

Délka pobytu 21 dnů

 

Ostatní.

 

Délka pobytu 21 dnů 

 

Ostatní, pokud není možná invazivní léčba.

 

Specialista doporučující léčbu

 

Angiolog, internista nebo rehabilitační lékař

   

II/5

Funkční poruchy periferních cév a stavy po trombózách, chronický lymfatický edém

 

Komplexní lázeňská péče

 

Délka pobytu 21 dnů

 

Funkční poruchy periferních cév jako nemoci z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání
 

Nejdříve za 3 měsíce po odeznění akutního stádia.

 

 

 

Příspěvková lázeňská péče

 

Délka pobytu 21 dnů

 

Ostatní.


Funkční poruchy periferních cév a stavy po trombózách nejdříve za 3 měsíce po odeznění akutního stádia.

 

Délka pobytu 21 dnů 

 

Specialista doporučující léčbu

 

Angiolog, internista, kardiolog, pracovní lékař nebo rehabilitační lékař

   

II/6

Stavy po kardiochirurgických výkonech typu: náhrada chlopně bioprotézou nebo metalickou protézou, rekonstrukční výkony na chlopních, defekty septa síní nebo komor, chirurgická revaskularizace myokardu – koronární arteriální bypass (CABG), operace vrozených srdečních vad u dospělých, operace výdutě levé komory, operace nádorů srdce, operace osrdečníku, operace hrudní aorty

 

Komplexní lázeňská péče

 

Délka pobytu 28 dnů

 

Do 3 měsíců po operaci.
 

Možnost prodloužení.

 

 

 

Příspěvková lázeňská péče

 

Délka pobytu 21 dnů

 

Ostatní.

 

Délka pobytu 21 dnů 

 

Do 12 měsíců od začátku základního pobytu.

 

Specialista doporučující léčbu

 

Kardiochirurg, kardiolog nebo rehabilitační lékař

   

II/7

Stavy po perkutánní transluminární koronární angioplastice (PTCA)

 

Příspěvková lázeňská péče

 

Délka pobytu 21 dnů

 

Do 3 měsíců po perkutánní transluminární koronární angioplastice (PTCA).

 

 

 

Specialista doporučující léčbu

 

Kardiochirurg, kardiolog nebo rehabilitační lékař

   

II/8

Stavy po rekonstrukčních a revaskularizačních operacích na cévním systému mimo srdce a hrudní aorty. Stavy po perkutánní transluminární angioloplastice

 

Komplexní lázeňská péče

 

Délka pobytu 21 dnů

 

Stavy po rekonstrukčních a revaskularizačních operacích na cévním systému mimo srdce do 4 měsíců po operaci.

 

 

 

Příspěvková lázeňská péče

 

Délka pobytu 21 dnů

 

V rozmezí 4 až 12 měsíců po perkutánní transluminární angioplastice.

 

 

 

Specialista doporučující léčbu

 

Angiolog, chirurg, internista, kardiolog nebo rehabilitační lékař

   

II/99

Stavy po kardiochirurgických výkonech typu: náhrada chlopně bioprotézou nebo metalickou protézou, rekonstrukční výkony na chlopních, defekty septa síní nebo komor, chirurgická revaskularizace myokardu – koronární arteriální bypass (CABG), operace vrozených srdečních vad u dospělých, operace výdutě levé komory, operace nádorů srdce, operace osrdečníku, operace hrudní aorty

 

Komplexní lázeňská péče

 

Délka pobytu 28 dnů

 

Přímé přeložení ze zdravotnického zařízení poskytovatele lůžkové péče. 
 

Možnost prodloužení.

 

 

 
 

Specialista doporučující léčbu

 

Kardiochirurg, kardiolog nebo rehabilitační lékař 

   

 

 v indikovaných případech 14 dnů

Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči je součástí zákona č. 1/2015, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a jsou zde obsažena základní pravidla poskytování lázeňské péče.

 

 

 

Základní léčebný pobyt

 

Opakovaný léčebný pobyt

IV/1

Diabetes mellitus

 

Komplexní lázeňská péče

 

Délka pobytu 21 dnů

 

Stavy s komplikací (mikroangiopatie a makroangiopatie, neuropatie.

 

 

 

Příspěvková lázeňská péče

 

Délka pobytu 21 dnů

 

Ostatní.

 

Délka pobytu 21 dnů 

 

Stavy s komplikací (mikroangiopatie a makroangiopatie, neuropatie).

 

Specialista doporučující léčbu

 

Diabetolog a endokrinolog nebo rehabilitační lékař

   

 

 v indikovaných případech 14 dnů

Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči je součástí zákona č. 1/2015, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a jsou zde obsažena základní pravidla poskytování lázeňské péče.

 

 

 

Základní léčebný pobyt

 

Opakovaný léčebný pobyt

VI/2

Polyneuropatie s paretickými projevy

 

Komplexní lázeňská péče

 

Délka pobytu 28 dnů

 

Chabé obrny s postižením 0. až 3. stupně svalového testu a prokazatelným postižením podle elektromyografie (EMG).

 

Možnost prodloužení

 

Délka pobytu 28 dnů

 

Chabé obrny s postižením 0. až 3. stupně svalového testu a prokazatelným postižením podle elektromyografie (EMG).

 

Možnost prodloužení

1 x v průběhu 24 měsíců.

 

Příspěvková lázeňská péče

 

Délka pobytu 21 dnů

 

Ostatní.

 

Délka pobytu 21 dnů 

 

Ostatní.

 

Specialista doporučující léčbu

 

 

Neurolog nebo rehabilitační lékař

 

 

 

VI/3

Kořenové syndromy s iritačně - zánikovým syndromem

 

Komplexní lázeňská péče

 

Délka pobytu 21 dnů

 

V přímé návaznosti na hospitalizaci na neurologickém nebo rehabilitačním oddělení lůžkové péče (maximálně do 3 měsíců po ukončení hospitalizace), nebo u případů nejevících známky zlepšení po 6 týdnech soustavné ambulantní rehabilitační péče, u nichž byla vyloučena indikace k neurochirurgickému či spondylochirurgickému zákroku.

 

Možnost prodloužení.

 

 

 

Příspěvková lázeňská péče

 

 

 

Délka pobytu 21 dnů 

 

Specialista doporučující léčbu

 

 

Neurochirurg, neurolog nebo rehabilitační lékař

 

   

VI/6

Stavy po poraněních a operacích mozku, míchy a periferního nervstva s poruchami hybnosti se známkami obnovující se funkce

 

Komplexní lázeňská péče

 

Délka pobytu 28 dnů

 

Přetrvávající parézy s pozvolnou úpravou funkcí.

 

Možnost prodloužení.

Nejpozději do 6 měsíců po operaci nebo úrazu.

 

Délka pobytu 28 dnů

 

Do 36 měsíců od začátku základního pobytu, pokud přetrvává těžká až střední paréza a je předpoklad zlepšení zdravotního stavu.

 

Možnost prodloužení.

 

Příspěvková lázeňská péče

 

 

 

Délka pobytu 21 dnů 

 

Ostatní.

 

Specialista doporučující léčbu

 

 

Neurochirurg, neurolog, spondylochirurg, ortoped, rehabilitační lékař

 

   

VI/8

Nervosvalová onemocnění primární, sekundární a degenerartivní

 

Komplexní lázeňská péče

 

Délka pobytu 28 dnů

 

Možnost prodloužení

 

Délka pobytu 28 dnů

 

Možnost prodloužení.

1x v průběhu kalendářního roku

 

Specialista doporučující léčbu

 

 

Neurolog nebo rehabilitační lékař

 

   

VI/9

Syringomyelie s paretickými projevy

 

Komplexní lázeňská péče

 

Délka pobytu 21 dnů

 

Délka pobytu 21 dnů

 

1x za 24 měsíců.

 

Příspěvková lázeňská péče

 

 

 

Délka pobytu 21 dnů 

 

Specialista doporučující léčbu

 

 

Neurolog nebo rehabilitační lékař

 

   

VI/11

Parkinsonova nemoc (netýká se Parkinsonského syndromu a sekundárního extrapyramidového syndromu při léčbě psychofarmaky)

 

Komplexní lázeňská péče

 

Délka pobytu 21 dnů

 

Délka pobytu 21 dnů

 

Pokud je předpoklad zlepšení zdravotního stavu a udržení soběstačnosti.

 

1x v průběhu 24 měsíců.

 

Specialista doporučující léčbu

 

Neurolog nebo rehabilitační lékař

   

 

 v indikovaných případech 14 dnů

Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči je součástí zákona č. 1/2015, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a jsou zde obsažena základní pravidla poskytování lázeňské péče.

 

 

 

Základní léčebný pobyt

 

Opakovaný léčebný pobyt

VII/1

Revmatoidní artritis I. - IV. stadia hodnocení revmatoidní artritis včetně juvenilní artritis, soustavně léčená v rámci ambulantní péče

 

Komplexní lázeňská péče

 

Délka pobytu 28 dnů

 

Léčba od II. stádia nemoci s funkčním postižením třídy b.

 

Možnost prodloužení.

 

Délka pobytu 28 dnů

 

Léčba od II. stádia nemoci s funkčním postižením třídy b.

 

Možnost prodloužení.
1x v průběhu kalendářního roku.

 

Příspěvková lázeňská péče

 

Délka pobytu 21 dnů

 

Onemocnění bez předchozí exacerbace a léčba v případě nižších stádií nemoci než II. stádia s funkčním postižením třídy b.

 

Délka pobytu 21 dnů 

 

Onemocnění bez předchozí exacerbace a léčba v případě nižších stádií nemoci než II. stádia s funkčním postižením třídy b.

 

Specialista doporučující léčbu

 

Rehabilitační lékař nebo revmatolog

   

VII/2

Ankylozující spondylitis (Bechtěrevova nemoc), soustavně léčené v rámci ambulatní péče

 

Komplexní lázeňská péče

 

Délka pobytu 28 dnů

 

Od II. stádia nemoci choroby s funkčním postižením třídy b., v soustavné péči revmatologa nebo rehabilitačního lékaře.

 

Možnost prodloužení.

 

Délka pobytu 28 dnů

 

Od II. stádia nemoci s funkčním postižením třídy b., v soustavné péči revmatologa nebo rehabilitačního lékaře.

 

Možnost prodloužení.

 

Příspěvková lázeňská péče

 

Délka pobytu 21 dnů

 

Ostatní.

 

Délka pobytu 21 dnů 

 

Specialista doporučující léčbu

 

Rehabilitační lékař nebo revmatolog

   

VII/3

Ostatní séronegativní spondartritis soustavně léčená v rámci ambulantní péče (psoriatická artritis, Reiterův syndrom, enteropatická artritis, reaktivní - parainfekční), sekundární artitis, soustavně léčená v rámci ambulantní péče

 

Komplexní lázeňská péče

 

Délka pobytu 28 dnů

 

Postižení páteře II. a vyššího stadia podle klasifikace pro ankylozující spondylitis. Chronická artritis periferních kloubů od funkčního postižení třídy II b. stádia klasifikace pro revmatoidní artritis.

 

Možnost prodloužení.

 

Délka pobytu 28 dnů

 

Postižení páteře II. a vyššího stádia podle klasifikace pro ankylozující spondylitis. Chronická artritis periferních kloubů od funkčního postižení třídy II b. stádia klasifikace pro revmatoidní artritis.

 

Možnost prodloužení.
Nejdříve 12 měsíců od začátku základního pobytu a dále 1x v průběhu kalendářního roku.

 

Příspěvková lázeňská péče

 

Délka pobytu 21 dnů

 

Ostatní.

 

Délka pobytu 21 dnů 

 

Ostatní.

 

Specialista doporučující léčbu

 

Rehabilitační lékař nebo revmatolog

   

VII/4

Mimokloubní revmatismus, soustavně léčený v rámci ambulantní péče. Difuzní onemocnění pojiva soustavně léčené v rámci ambulantní péče (systémový lupus erythematodus, sklerodermie, polymyositis, dermatomyositis, Sjogrenův syndrom a ostatní překryvné syndromy).

 

Komplexní lázeňská péče

 

Délka pobytu 28 dnů


V remisi.

 

Možnost prodloužení

 

Délka pobytu 28 dnů

 

V remisi.

Možnost prodloužení.
1x v průběhu 24 měsíců.
Při exacerbaci základního onemocnění po ukončení poslední komplexní léčby akutní fáze i před uplynutím 24 měsíců.

 

Příspěvková lázeňská péče

 

 

 

Délka pobytu 21 dnů 

 

Ostatní.

 

Specialista doporučující léčbu

 

Rehabilitační lékař nebo revmatolog

   

VII/6

Bolestivé syndromy šlach, šlachových pochev, burz, úponů svalů nebo kloubů (včetně onemocnění způsobeného účinkem vibrací a dlouhodobého, nadměrného, jednostranného přetěžování jako nemoci z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání)

 

Komplexní lázeňská péče

 

Délka pobytu 21 dnů

 

Nemoci z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání.

 

Délka pobytu 21 dnů

 

Nemoci z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání
 

Do 12 měsíců od začátku základního pobytu.

 

Příspěvková lázeňská péče

 

Délka pobytu 21 dnů

 

Ostatní.

 

Délka pobytu 21 dnů 

 

Ostatní.

 

Specialista doporučující léčbu

 

Ortoped, traumatolog, rehabilitační lékař nebo pracovní lékař

   

VII/7

Koxartróza, gonartróza v soustavné ambulatní péči ortopeda a rehabilitačního lékaře

 

Komplexní lázeňská péče

 

Délka pobytu 21 dnů

 

Od III. stupně hodnocení nemoci podle Kellgrena. Od II. stupně funkčního  postižení b, jedná-li se o bolestivou formu s častými exacerbacemi a rychlou progresí nebo opakované zánětlivé iritace.

 

Možnost prodloužení.

 

Délka pobytu 21 dnů

 

Od III. stupně hodnocení nemoci podle Kellgrena. Od II. stupně funkčního postižení b, jedná-li se o bolestivou formu s častými exacerbacemi a rychlou progresí nebo opakované zánětlivé iritace a předpokládá se zlepšení hybnosti a udržení soběstačnosti. 1x v průběhu 24 měsíců. Stavy kontraindikované k operaci - 1 x v průběhu kalendářního roku.

 

Příspěvková lázeňská péče

 

Délka pobytu 21 dnů

 

Ostatní, pokud není soustavná ambulantní rehabilitační péče efektivní.

 

Délka pobytu 21 dnů 

 

I. - II. st. nemoci pokud není soustavná ambulatní péče efektivní, za předpokladu snížení dlouhodobé farmakoterapie či oddálení operační léčby. Stavy kontraindikované k operaci, pokud není soustavná ambulatní péče efektivní.

 

Specialista doporučující léčbu

 

Ortoped, traumatolog, rehabilitační lékař nebo revmatolog

   

VII/8

Artrózy v ostatních lokalizacích, artropatie

 

Komplexní lázeňská péče

 

Délka pobytu 21 dnů

 

Bolestivá forma s častými exacerbacemi.

 

Délka pobytu 21 dnů

 

Jedná-li se o bolestivou formu s častými exacerbacemi a rychlou progresí nebo jedná-li se o opakovaně zánětlivé iritace; vždy za předpokladu zlepšení hybnosti a udržení soběstačnosti. 1x v průběhu 24 měsíců.

 

Příspěvková lázeňská péče

 

 

 

Délka pobytu 21 dnů 

 

Ostatní, pokud není soustavná ambulantní péče efektivní, za předpokladu snížení dlouhodobé farmakoterapie.

 

Specialista doporučující léčbu

 

Ortoped, rehabilitační lékař nebo revmatolog

   

VII/9

Chronický vertebrogenní algický syndrom funkčního původu v soustavné ambulatní rehabilitační péči

 

Komplexní lázeňská péče

 

Délka pobytu 21 dnů

 

Chronický vertebrogenní algický syndrom funkčního původu v přímé návaznosti na hospitalizaci (do 3 měsíců po ukončení hospitalizace) nebo případy nejevící známky zlepšení po 6 týdnech soustavné ambulatní rehabilitační péče.

 

Možnost prodloužení.

 

 

 

Příspěvková lázeňská péče

 

Délka pobytu 21 dnů

 

Ostatní.

 

 

 

Specialista doporučující léčbu

 

Rehabilitační lékař

   

VII/10

Stavy po ortopedických operacích s použitím kloubní náhrady

 

Komplexní lázeňská péče

 

Délka pobytu 28 dnů

 

Neprodleně, jakmile stav umožní zatížení léčebnou rehabilitací, nejpozději do 3 měsíců po úrazu nebo operaci, v případě pooperačních komplikací do 6 měsíců po operaci. 

 

Možnost prodloužení.

 

 

 

Příspěvková lázeňská péče

 

 

 

Délka pobytu 21 dnů 

 

Specialista doporučující léčbu

 

 

Neurochirurg, neurolog, ortoped, rehabilitační lékař nebo traumatolog

   

VII/11

Stavy po úrazech pohybového ústrojí a po ortopedických operacích, včetně stavů po operacích meziobratlových plotének a stenóz kanálu páteřního, pokud není soustavná ambulatní nebo lůžková rehabilitační péče efektivní

 

Komplexní lázeňská péče

 

Délka pobytu 28 dnů

 

Neprodleně, jakmile stav umožní zatížení léčebnou rehabilitací, nejpozději však do 6 měsíců po úrazu nebo operaci, v případě pooperačních komplikací do 12 měsíců po operaci.

 

Možnost prodloužení.

 

Délka pobytu 28 dnů

 

Nejpozději do 24 měsíců po operaci meziobratlových plotének, stenóz páteřního kanálu nebo úrazu při přetrvávající závažné poruše hybnosti a omezení soběstačnosti a je předpoklad zlepšení zdravotního stavu.

 

Příspěvková lázeňská péče

 

 

 

Délka pobytu 21 dnů 

 

Ostatní při syndromu selhání operační léčby (FBS).

 

Specialista doporučující léčbu

 

 

Neurochirurg, neurolog, ortoped, rehabilitační lékař nebo traumatolog

   

VII/12

Stavy po amputacích dolní končetiny, stupeň aktivity 1 až 4, kdy je pojištěnec vybavený protézou

 

Komplexní lázeňská péče

 

Délka pobytu 21 dnů

 

Do 12 měsíců po operaci.

 

 

 

Příspěvková lázeňská péče

 

 

 

 

 

Specialista doporučující léčbu

 

 

Chirurg, internista, ortoped, nebo rehabilitační lékař

   

VII/99

Stavy po ortopedických operacích s použítím kloubní náhrady

 

Komplexní lázeňská péče          

      

Délka pobytu 28 dnů

Přímé přeložení ze zdravotnického zařízení poskytovatele lůžkové péče.

 

Možnost prodloužení.

                    

 

 

Specialista doporučující léčbu        

  

Neurochirurg, neurolog, ortoped, rehabilitační lékař nebo traumatolog 

   

 

 v indikovaných případech 14 dnů

Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči je součástí zákona č. 1/2015, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a jsou zde obsažena základní pravidla poskytování lázeňské péče.

 • Infekční nemoci přenosné z člověka na člověka a bacilonosičství. Je-li některá nemoc, indikovaná pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči, sdružena s TBC dýchacího ústrojí nebo jinou formou TBC, může být lázeňská léčebně rehabilitační péče navržena a povolena jen po řádném ukončení léčby antituberkulotiky a se schválením pneumologa.
 • Všechny nemoci v akutním stádiu a stavy, při kterých lze důvodně očekávat destabilizaci zdravotního stavu.
 • Klinické známky oběhového selhání, netýká se indikací skupiny II. maligní arytmie a trvalá hypertenze nad 120 mm Hg diastolického tlaku.
 • Stavy po hluboké trombóze do 3 měsíců po odeznění nemoci, stavy po povrchové trom-boflebitis do 6 týdnů po odeznění nemoci.
 • Opakující se profuzní krvácení jakékoli etiologie v posledních 12 měsících, léčba je možná po kladném vyjádření hematologa.
 • Kachexie různé etiologie znemožňující intenzivní rehabilitaci (BMI méně než 16,5). Netýká se indikační skupiny IX a XXIX – anorexie.
 • Zhoubné nádory během léčby a po ní s klinicky zjistitelnými známkami aktivity nemoci. Kontraindikovány nejsou případy, kdy není prokazatelných známek progrese nebo je progrese zhoubného onemocnění pomalá a dlouhodobá a charakter nádorového onemocnění není překážkou pro indikovanou lázeňskou léčebně rehabilitační péči souběžného jiného onemocnění. Dlouhodobá hormonální protinádorová terapie není kontraindikací. Onkologické maligní onemocnění do 2 let po ukončení léčby je kontraindikací užití přírodního léčivého zdroje – přírodní minerální vody radonové.
 • Nekompenzovaná epilepsie. U pojištěnce s epilepsií může být léčba poskytnuta na základě kladného vyjádření neurologa, který má pojištěnce pro epilepsii v dispenzární péči. Pro indikační skupinu VI a XXVI není epilepsie kontraindikací.
  • Aktivní ataky nebo fáze psychóz a duševní poruchy s asociálními projevy nebo sníženou možností komunikace nebo neschopností dodržovat léčebný postup a vnitřní řád zdravotnického zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče, transitorní stavy zmatenosti, demence. Snížená možnost komunikace není kontraindikací u indikační skupiny VI v případě postižení CNS, a u indikačních skupin IX, XXVI a XXIX, je-li součástí klinického obrazu daného onemocnění, pokud psychický stav umožňuje lázeňskou léčebně rehabilitační péči.
 • Závislost na alkoholu a závislost na návykových látkách. Netýká se lázeňské léčebně rehabilitační péče, která bezprostředně navazuje na hospitalizaci po operaci, a tato lázeňská léčebně rehabilitační péče je nedílnou součástí pooperační péče.
 • Závislost na nikotinu u pojištěnců s indikacemi skupiny II, III/1, III/2, IV, V. Netýká se lázeňské léčebně rehabilitační péče, která bezprostředně navazuje na hospitalizaci pro danou nemoc a tato lázeňská léčebně rehabilitační péče je nedílnou součástí pooperační péče.
 • Inkontinence moče II. a III. stupně a inkontinence stolice. Neplatí pro indikační skupinu nemocí VI, VIII/3, XXVI, XXVIII/1, XXVIII/2, XXVIII/6. Anus praeternaturalis (stomie) není kontraindikací léčby, pouze omezuje provádění léčebných procedur.
 • Těhotenství.