Pramen Prusík


Historie pramene

První zmínky o Konstantinových Lázních v souvislosti se zdejším pramenem zvaným „Smraďák“ se objevují již v 16. století. Do tůně s bublající namodralou vodou si za žhavého léta chodili sedláci z okolí pro osvěžení a mnozí již tehdy poznali léčivé účinky tohoto pramene. V roce 1809 doktor Nehr, mariánskolázeňský znalec minerálních vod, zpracoval posudek konstantinolázeňských pramenů, který potvrdil vynikající léčebné účinky místních minerálních vod.

V době výstavby hlavní lázeňské budovy došlo ke sloučení pěti pramenů – Skalního, Františkova, Žofiina, Giselina a Karlova, které se nacházely v lázeňském parku. Později dostal sloučený pramen jméno po pražském profesorovi vnitřního lékařství a velkém příznivci Konstantinových Lázní MUDr. Bohumilu Prusíkovi.


Kde se nachází

Prusíkův pramen vyvěrá v parku v místě, kde dnes stojí skleněný pitný pavilón. Vedle pavilonu je do svahu zapuštěn vrt, z něhož je minerální voda čerpána, a právě zde lze pohodlně odtočit nejčerstvější kyselku. Dalším místem, kde se dá pramen ochutnat je “kulatý” pitný pavilón v blízkosti teras hotelu Prusík. V zimním období, kdy je přívod minerálního pramene do venkovních pavilonů přerušen, slouží návštěvníkům pitný výklenek vedle vstupní haly lázeňského hotelu Prusík.


Léčivé účinky

Léčivých zdrojů pramene Prusík je využíváno především při uhličitých koupelích a dále formou podkožní aplikace zřídelního plynu. Při uhličité koupeli, základní léčebné proceduře Konstantinových Lázní, dochází ke vstřebávání oxidu uhličitého pokožkou, čímž dojde k rozšiřování cév a následně i k poklesu krevního tlaku a snížení tepové frekvence. Zvýší se svalové prokrvení a okysličení, proto mají uhličité koupele významný vliv na srdeční a cévní systém a doporučují se také při onemocněních pohybového aparátu. 


Vlastnosti a složení

Minerální voda hydrogenuhličitano-sodno-hořečnatého typu (HCO3-NaMg) se zvýšeným obsahem kyseliny křemičité, studená, hypotonická, s velmi vysokým obsah volného rozpuštěného CO2. Pro zdroj je typický nízký obsah síranů a chloridů a absence jakýchkoliv znečišťujících látek. Pramen je dnes zachycen 40 m hlubokým vrtem.

 

Tab. 1 Všeobecné vlastnosti zdroje BV 11 “Prusík"

Rok

Teplota

°C

Hustota

mg.l-1

v.r. CO2
mg.l-1

TDS

mg.l-1

pH při 9,1°C

ORPH

mV

Osmotický tlak

kPa

Celková mineralizace
mg.l-1

2023

9,1

0,9990

3320

486

5,57

220

40

761


Pozn. v.r. CO2 = volný rozpuštěný oxid uhličitý ve vodě, TDS = odparek při 180 °C, ORPH = oxidačně-redukční potenciál. Teplota v průběhu roku mírně kolísá dle sezónní teploty okolního vzduchu.

 

Tab. 2 Chemické složení vody zdroje BV 11 "Prusík" (data z komplexních analýz)

Rok

K+
mg.l-1

Na+
mg.l-1

Ca2+
mg.l-1

Mg2+
mg.l-1

Fe2+
mg.l-1

Cl-
mg.l-1

SO42-
mg.l-1

HCO3-
mg.l-1

H2SiO3

mg.l-1

2023 11,5 81,2 27,4 30,4 27,4 35,7 15,2 447 79,6