O kraji a lidech, kteří zde žili před námi


Kdy


23. 3. 2020   19:30


Trvání


120 min. + volná diskuze


Místo


Restaurace Piano


Přednášející


Gustav Černý

Místní patriot a znalec Konstantinových Lázní a okolí beseduje na volné téma o historii  místní/příhraniční oblasti a popisuje život zdejších obyvatel. Jeho vyprávění začíná obdobím popsaným v Kosmově kronice a pokračuje přes starogermánské osídlení, až po nástup nacismu v Německu a jeho dopad na místní obyvatele a poválečný vývoj, který uzavírá rok 1989. Beseda je prolnuta osobními zkušenostmi a zážitky moderátora.