EU projekt LD Marie

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti objektu Marie společnosti Léčebné lázně Konstantinovy lázně a. s., který se nachází v Konstantinových Lázních v okrese Tachov v Plzeňském kraji. Pro tyto účely byl zpracován energetický posudek, který vyhodnocuje stávající stav jako energeticky nevyhovující. Podstatou projektu je realizace souboru úsporných opatření doporučených a základě energetického posudku, která povedou ke zlepšení současné situace.

Realizace předkládaného projektu je zaměřena na zlepšení tepelně – technických vlastností objektu společnosti. Cílem projektu je snížení energetické náročnosti budovy prostřednictvím realizace následujících opatření:

  • výměna výplní otvorů,
  • instalace nového zdroje tepla.
Tato opatření pomohou snížit ekonomické náklady a optimalizovat využití tepla v objektu společnosti a tím zvýšit konkurenceschopnost firmy.
Realizací projektu dojde ke snížení vstupních energií. Nezanedbatelné jsou i další přínosy, např. zhodnocení stavby a prodloužení předpokládané životnosti apod.

Realizace projektu tak bude mít pozitivní dopad na hospodaření společnosti.