Úhrada zdravotní péče pro komerční klientelu

UPOZORŇUJEME SAMOPLÁTCE, ŽE VŠECHNY LÉČEBNÉ A LÉKAŘSKÉ PROCEDURY MIMO OBSAH ZAKOUPENÉHO BALÍČKU JE NUTNO UHRADIT PŘED ODJEZDEM DLE PLATNÉHO CENÍKU..

Léčebné procedury